SECTII SI PAVILIOANE LABORATORUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ

         Laboratorul Central de Anatomie Patologică este un serviciu de prestigiu în cadrul Spitalului Clinic Colentina care este condus în prezent de Conf. Dr. Sabina Andrada Zurac. Serviciul de Anatomie Patologică al Spitalului Colentina se află la demisol în pavilionul K . Printre dotările serviciului de anatomie patologică enumerăm:

 1 - un fierăstrău electric staționar cu lamă diamantată pentru secționarea în fragmente subțiri a pieselor de la Ortopedie în vederea obținerii de preparate histopatologice;
 2 - un decalcificator electrolitic pentru decalcificarea fragmentelor osoase cu păstrarea histologiei țesuturilor și a antigenicității;
 3 - un criostat cu criotom pentru efectuarea de secțiuni la gheață pentru examen extemporaneu și teste imunohistochimice;
 4 - un microprocesor de țesuturi (histoprocesor) pentru deshidratarea, clarificarea și impregnarea cu parafină a fragmentelor tisulare cu standardizarea procedurii și prezervarea în cele mai bune condiții ale calităților tisulare;
 5 - un microprocesor pentru imunohostochimie (imunohistoprocesor);
 6 - microscoape de examinare pentru studierea individuală a preparatelor histopatologice;
 7 -
un microscop cu capete de examinare multiple (tip multitete) pentru studierea simultană de către 3 persoane a preparatelor histopatologice (demonstrații practice, ședințe anatomo-clinice);
 8 - un microscop pentru examinare pe fond întunecat, cu lumină polarizată și cu fluorescență, dotat cu cameră foto digitală pentru captarea imaginilor microscopice;
 9 - termostat de parafină pentru uscarea lamelor, incubare enzimatică, impregnarea suplimentară cu parafină;
10 - microtoame de parafină pentru secționarea blocurilor de parafină;
11 - baie termostatată pentru intinderea secțiunilor realizate din blocurile de parafină;
12 - un colorator automat pentru colorarea automată, standardizată a secțiunilor;
13 - histoteci metalice pentru stocarea preparatelor histopatologice;
14 -
sisteme informatice pentru stocarea, centralizarea, organizarea și redarea datelor.

Lista investigații:
    • examen histopatologic la parafină pentru piese chirurgicale și biopsii;
         - metode diagnostice: colorații de rutină, speciale și imunohistochimice;
         - patologie abordată: patologie de tract digestiv, patologie hepatică tumorală și inflamatorie, patologie pulmonară, patologie pancreatică, patologie orală, patologie ORL, dermatopatologie, patologie osoasă, patologie de părți moi, patologie limfoidă, patologie cardiovasculară, patologie infecțioasă, neuropatologie, patologie renală, patologie genitală masculină și feminină;
    • examen extemporaneu;
    • examen citopatologic;
         - metode diagnostice: colorații de rutină (Giemsa sau Papanicolaou, in funcție de prelevat), colorații speciale și imunohistochimice;
         - patologie abordată:  secreție vaginală, citologie cervicovaginală Babes-Papanicolaou, examen citohormonal, revărsate lichidiene pleurale, pericardice, peritoneale, articulare, LCR, conținut din leziuni chistice, citologie Tzanck, amprente tumorale, amprente ganglionare;
    • examen necroptic;
    • îmbălsămări;
    • consulturi pe lame histopatologice și/sau blocuri de parafină;
    • histopatologie cutanată.

Activități obligatorii:
    • stabilirea procedurilor de achiziție, elaborarea documentației pentru achiziții, recepționarea și înregistrarea echipamentelor achiziționate;
    • auditarea investiției efectuate;
    • pentru laboratoarele nou amenajate cu echipamentele achiziționate din fonduri publice, obținute prin acest program, se vor realiza, obligatoriu, pagini „web” specializate, în limbile română și engleză, unde se vor prezenta:
         -
proiectul prin care au fost realizate;
         - caracteristicile echipamentului achiziționat/ laboratorului amenajat;
         - posibilitățile de contact, cu nominalizarea persoanelor responsabile;
         - condițiile de acces pentru terți (program de acces, documentații disponibile, condiții/ costuri de acces, personalul care asigură utilizarea etc.).

Medici:
Șef serviciul Anatomie Patologică:
Prof. Dr. Sabina Andrada Zurac
    • medic primar anatomopatolog;
    • doctor în medicină;
    • specializări și calificări: patologie hepatică (Grecia 1996), patologie de tumori de părți moi (Grecia 1997), patologie pulmonară (Italia 1999), citopatologie (Italia 1999), patologie limfoidă (Grecia 2001), imunohistochimie și biologie moleculară (Grecia 2001), imunohistochimie (București 2004), patologie orală (Olanda 2005-2006), patologie digestivă (București 2008);
    • șef de lucrări Anatomie Patologică Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București.

Prof. Dr. Florica STĂNICEANU
    •
medic primar anatomopatolog;
    •
doctor în medicină;
    • profesor universitar șef de disciplină Anatomie Patologică Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila - București;
    • specializări și calificări: patologie pulmonară (Italia 1992), patologie endocrină (Italia 1992), patologie genitală feminină (București 1995), patologie digestivă, hepatică și limfoidă (Franța 1995-1996).

Dr. Alexandra Eugenia Bastian
    • medic primar anatomopatolog;
    • doctorand;
    • specializări și calificări: boli neuromusculare (Paris 2001), neuropatologie (New York 2002), neuropatologie, imunohistochimie și microscopie electronică (Germania 2004), patologie digestivă (București 2008).

Dr. Eliza Grămadă
    • medic primar anatomopatolog;
    • doctor în medicină;
    • specializări și calificări: patologie limfoidă (București 1998), patologie genitală feminină (București 1999) patologie digestivă, hepatică (București 2000), imunohistochimie (București 2004).

Dr. Gianina Viorica Micu
    • medic primar anatomopatolog;
    • doctorand;
    • specializări și calificări: patologie digestivă (București 2008).

Asistent șef: Petre Tatiana

Vizualizare dotări

Contact:
Pentru informații vă rugăm să ne contactați prin:
Telefon centrală spital: (se solicită legătura telefonică către laboratorul de anatomie patologică):

  +4 021 316.54.95

 e-mail: anatomie-patologica@spitalulcolentina.ro


Secții din spital:

A.T.I. 1 A.T.I. 2 Ortopedie A.T.I. 2 Chirurgie CHIRURGIE GENERALĂ   CLINICA CHIRURGIE GENERALĂ   CARDIOLOGIE   CHIRURGIE PLASTICĂ  DIABET ȘI NUTRIȚIE    DERMATO-VENEROLOGIE 1    DERMATO-VENEROLOGIE 2    HEMATOLOGIE  DERMATOLOGIE COPII   GASTROENTEROLOGIE    MEDICINĂ INTERNĂ 1    MEDICINĂ INTERNĂ 2    MEDICINĂ INTERNĂ 3  NEUROLOGIE 1    NEUROLOGIE 2    ONCOLOGIE    ORTOPEDIE 1   ORTOPEDIE 2   NEUROCHIRURGIE - Chirurgie spinală NEUROCHIRURGIE     PNEUMOLOGIE    RECUPERARE MEDICALĂ      REUMATOLOGIE    UROLOGIE    PARAZITOLOGIE   MEDICINA MUNCII (Boli Profesionale)