PERSONALUL SPITALULUI
  Structura de personal din Spitalul Clinic Colentina

           

 

1

Total medici

Medici spital - 204

Medici ambulator - 39

243

2

Alt personal medical superior (biologi, chimisti, biochimisti, kinetoterapeuti, etc.)

26

3

Asistenti medicali studii medii / studii superioare

547

4

Personal auxiliar

223

5

Registratori medicali/ statisticieni medicali

48

6

Personal TESA + muncitori

82

 

Total personal

1169

 

Medici din exterior care fac garzi

47

  Lista personalului